Praktikant vid fredsinstitutet VT21: Esther Djupsund

Bild Esther

Jag heter Esther Djupsund och är praktikant vid Ålands Fredsinstitut från februari till april 2021. För tillfället läser jag Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights vid Åbo Akademi. Under mina studier i folkrätt har jag bland annat fokuserat på klimatrelaterad migration och mellanstatliga konflikter. Under praktiken kommer jag bland annat att hjälpa […]