Jan Eliasson och Björn Vikström<br> är årets slottstalare

Måndagen den 29 mars 2021 är det dags för Ålands fredsinstituts årliga samtal om fred – Kastelholmssamtalet – under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen. Årets tema. ”Att skapa fred – möten, medlaren och freden” knyter an till centrala aspekter i Ålandslösningen och Ålandsexemplet som fyller 100 år under året, men också till de […]

Arbetsseminarium del 4: miljö och vårjakt

Nu är det dags för del 4 i seminarieserien ”25 år i EU – åländska erfarenheter”. Petra Granholm ställer sig frågan: ”Miljön, EU och Åland: grus i maskineriet eller gemensam strävan?” Linn Simonsson pratar om vårjaktens ständiga relevans på Åland. Välkommen att lyssna till två presentationer på temat miljö och vårjakt. Del 4 i seminarieserien […]