Åland Peace Fellow 2021: Ivan Ulises Kentros Klyszcz

Portrait Ivan U Kk Copie

Ivan har en filosofie kandidatexamen från the National Autonomous University of Mexico och en filosofie magisterexamen i Ryska-, Central- och Östeuropeiska studier från Glasgows Universitet och Tartu Universitet. För tillfället forskar Ivan vid Tartus Universitet, vid Johan Skyttes institut för politiska studier. Hans forskning är inriktad på internationell säkerhet, paradiplomati, Rysslands utrikespolitik samt centrala Asiens […]