Sia – ny medlem i Svenska språknämnden i Finland 

Sia3

 Fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, blir från och med den 1 juni i år ny medlem i Svenska språknämnden i Finland.   Nämnden fungerar som ett stöd för den svenska språk- och namnvården i Finland och fattar beslut om språkliga rekommendationer och kan ta språkpolitiska ställningstaganden. Mandatperioden är på tre år och sträcker sig till den 31 maj […]