Ny rapport: EU och lagberedningen på Åland

Sia3

– I stora drag kan man säga att Åland har klarat sig väl, imponerande väl, med tanke på de begränsade resurserna. Särskilt under den väldigt aktiva och tuffa fasen på 90-talet, säger Sia Spiliopoulou Åkermark, fredsinstitutets direktör och jurist, juris doktor och docent i internationell rätt vid Uppsala Universitet. Hon är aktuell med EU-rapporten: EU […]