Fredsinstitutet deltar i Nitobe Symposiet –  om språk, konflikt och säkerhet

Sia3

Fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, deltar vid Nitobe Symposiet, 26-27 juli. Symposiets tema är ”Språk, konflikt och säkerhet” och ordnas av universitetet i Ulster i Nordirland och Stiftelsen för Esperantostudier (Esperantic Studies Foundation, ESF). Frågor som kommer tas upp under 2021 års symposium är: – Språkpolitik i Nordirland och maktdelning i splittrade samhällen – Språk […]