Möt Milene Bruhn – vår forskarpraktikant

Milene1

Hej, jag heter Milene Bruhn och jag kommer att vara forskarpraktikant på Ålands fredsinstitut denna höst från augusti till oktober. För närvarande studerar jag magisterprogrammet i fredsforskning och internationella relationer vid Tübingen universitet i Tyskland. I mina studier intresserar jag mig för förhållandet mellan fred, demokrati och identitet. Under denna praktikperiod kommer jag att hjälpa […]