“Gränserna kom snabbt tillbaka med pandemin – de var plötsligt där i allra högsta grad”

Image

Bild tagen på Märket under ett fältarbete för avhandlingen som Ida Hughes Tidlund gjort där. Hennes uppgift var att måla gränsmarkeringarna. Inför sitt kapitel i den aktuella boken “Styr ålänningarna sitt öde? Demokratiperspektiv på Åland” har Ida Hughes Tidlund tittat på Åland ur ett vardagshistoriskt perspektiv. Det finns en stor samling av intervjuer i arkivet […]