Vår Åland Peace Fellow är här

Ivan Ulises Kentros Klyszcz

Nu är Ivan U. Kentros Klyszcz, fredsinstitutets första Åland Peace Fellow här. Han är doktorand i internationell relationer vid universitet i Tartu i Estland. Ivan har en internationell magisterutbildning från Glasgow universitet och en fil.mag från universitet i Tartu. Han är specialiserad i rysk utrikespolitik och eurasiska internationella relationer. Han skriver även regelbundet för olika […]