Förtroendeskapande och nedrustning i fokus under Kastelholmssamtalen 2022

Microsoftteams Image (2)

Vilka risker och möjligheter ser vi framför oss? Hur ser den globala vapenhandeln ut? Vilka länder rustar upp? Vilken roll spelar våra nordiska länder i vapenhandeln men också i nedrustningsarbetet och främjande av tillit och förtroende? Den 30 mars 2022 är det dags för Kastelholmssamtalen. Det blir det åttonde i ordningen och rubriken är: Genombrott […]