Förtroendeskapande och nedrustning i fokus under Kastelholmssamtalen 2022

MicrosoftTeams-image (2)

Vilka risker och möjligheter ser vi framför oss? Hur ser den globala vapenhandeln ut? Vilka länder rustar upp? Vilken roll spelar våra nordiska länder i vapenhandeln men också i nedrustningsarbetet och främjande av tillit och förtroende? Den 30 mars 2022 är det dags för Kastelholmssamtalen. Det blir det åttonde i ordningen och rubriken är: Genombrott […]