Ålands demilitarisering i ett nötskal

Kastelholms slott

Ålandsöarnas ställning har reglerats genom en lång rad internationella överenskommelser. Åland är sedan 1856 demilitariserat och sedan 1921 också neutraliserat. Demilitariseringen betyder i korthet följande: Åland får inte befästas Inga militära styrkor får vara på Åland Tillverkning, införsel och transitering av vapen och krigsmateriel är förbjuden Finland kan låta endast lätta krigsfartyg (men inte exempelvis […]