Stefan Löfven, Tarja Cronberg och Mikael Wigell är årets slottstalare

Fb Bild Flöde

Onsdagen den 30 mars 2022 är det dags för Ålands fredsinstituts årliga samtal om fred – Kastelholmssamtalen –under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen. Årets tema är ”Genombrott eller sammanbrott? Om förtroendeskapande och nedrustning idag”. I Europa har spänningarna ökat under hösten 2021 med anledning av militära aktiviteter kring Ukrainas gränser och ömsesidiga hotbilder […]