Färöarna, Grönland och Åland i det nordiska samarbetet

Konferens 2022

Under året 2021 har Ålands fredsinstitut samarbetat med Utrikespolitiska institutet i Helsingfors (FIIA) i en utredning om Färöarnas, Grönlands och Ålands ställning i det nordiska samarbetet. Rapporten från FIIA ”The Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands in Nordic Cooperation” skriven av FIIA:s programdirektör Katja Creutz och Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, presenterades vid en konferens […]