Nytt nummer av Jass – ute nu!

Jass.ax Förstasida

Den 20:e oktober förra året hade det gått 100 år sedan undertecknandet av 1921 års konvention om Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering. Ålands lagting högtidlighöll dagen genom ett internationellt seminarium med titeln: ’Demilitarisation and neutralisation– a stabilising force for peace in the region’. Talen från seminariet publiceras nu i JASS, inför Ålands demilitariseringsdag som firas den […]