Besök från Island

Isländska Gäster 2 24.8 2022

I samband med mötet för Utskottformalias vänner på Åland besökte de tre juristerna Kristel Finnbogadottír, Elín Ósk Helgadóttir och Inga Skarphéðinsdóttir från utskottsavdelningen i isländska Alþingi Ålands fredsinstitut. De fick en presentation om Ålandsexemplet av forskningskoordinator Petra Granholm. Med på bilden är också fredsinstitutets praktikant Viktoria Schnick.