Välkommen på öppen mottagning!

Fredsinstitutet 30 år A4

Med anledning av fredsinstitutets 30 årsjubileum hålls en öppen mottagning Tisdagen den 27 september  kl. 17.00-18.30 på Ålands kulturhistoriska museum I stället för andra gåvor tänk gärna på möjligheten att stödja Fredsfonden och bidra till kunskap och samtal för fred.   Varmt välkommen att festmingla med oss!