Forskningspraktikant HT22: Aliye Uysal

Aliye

Jag heter Aliye Uysal och jag är fredsinstitutets forskningspraktikant från september till december i år. Jag studerar för närvarade en master i fred, medling och konfliktforskning vid Åbo Akademi i Vasa. I mina studier är jag intresserad av kulturella minnesstudier, identitet och hur dessa koncept relaterar till fred. Som en del av min praktik kommer […]