Ålands fredsinstituts kommentar till regeringens utkast till proposition om godkännande av Nato-föredraget

Skärmavbild 2022-11-24 kl. 09.50.20

Ålands fredsinstitut hör till de många aktörerna som har kommenterat regeringens utkast till proposition om godkännande av Nato-fördraget. I våra kommentarer diskuteras Nato-avtalens betydelse för Åland, konsekvenserna för Finland, frågor om den territoriella räckvidden av Nato-aktivitet och om kärnvapen och slutligen behovet av parlamentarisk kontroll och demokratisk förankring i frågor om internationell våldsanvändning. Nu ska […]