Lucka nr. 16

Tarja Halonen

Bakom Kastelholmssamtalens beskyddare, president Tarja Halonen, har länge jobbat aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål. Hon säger att hållbar utveckling är som ett hus med 17 dörrar – vilken dörr du än väljer kommer du in i samma hus. Fredsinstitutets dörr in i hållbarhetshuset är mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Vi är medaktörer i nätverket […]