Välkommen på lunchseminarium!

Lunchseminarium KUT-nätverket "Fakta för bra beslut - där miljö och ekonomi möts"

Inför den internationella demokratidagen bjuder KUT-nätverket in till ett nytt lunchseminarium den 14:e september! Denna gång är temat ”Fakta för bra beslut – där miljö och ekonomi möts” och panelen består av Siv Sandberg, universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Tony […]