Möt vår nya praktikant – Ebere Christopher

Thumbnail Img 8409

Hej, jag heter Ebere Christopher.  Jag kommer från Nigeria. Jag är för närvarande andra årets magisterstudent i fredsmäkling och konfliktforskning vid Åbo Akademi, Vasa. Jag kommer att vara Ålands fredsinstituts forskningspraktikant under hösten 2023. Mitt forskningsfokus ligger på våld i nära relationer och dess psykologiska följder. Min avsikt är att forska om fred och hälsoeffekterna […]