Bloggsymposium

Bild som illustrerar många bitar till en större helhet, för bloggsymposiet av GANG.

Ett konkret resultat från Global Autonomy Network Group möte i Berlin är ett bloggsymposium (september-oktober 2023) med titel ”The Many Faces of Autonomy” där flera av de deltagande forskarna presenterar idéer, frågor och förslag i frågor som rör territoriell autonomi. Symposiet kan publiceras tack vare ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, EURAC och IACL (International Association […]

Global Autonomy Network Group

Global Autonomy Network Group

I juni 2023 träffades forskare från hela världen i Berlin för en workshop med titel ”The Many Faces of Autonomy”. Workshopen ordnades i ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Finlandsinstitutet i Berlin. Forskarna har där skapat det informella nätverket GANG, Global Autonomy Network Group. Ett bloggsymposium är gruppens första konkreta resultat – läs mer här! […]