Imagine Forum 2023 på Island

Imagine Forum 2023, Island, Petra Granholm från Ålands fredsinstitut deltog.

Kan vi föreställa oss hur en fredlig värld skulle se ut? Island är det fredligaste landet i världen, i alla fall om man ska tro på det globala fredsindexet de senaste sexton åren (Global Peace Index, Institute for Economics and Peace). Därför är Island en ideal ort för diskussioner om hur vi tillsammans ska kunna […]