Nu avslöjar vi temat för Kastelholmssamtalen 2024

Kastelholmssamtalen 2024 - Save The Date 21 mars, evenemang av Ålands Fredsinstitut

Kastelholmssamtalen 2024 hålls den 21 mars och firar 10 år. I samband med jubileet lyfter vi blicken framåt och knyter samman generationer. Årets tema är: ”Vi och framtiden” Hur tänker vi och hur talar vi kring framtiden idag? Finns det skillnader mellan generationerna på sättet att tänka om framtiden? Vilka är de fallgropar som vi ska vara medvetna om […]