Demilitarised and Neutralised Territories in Europe

Publikationer 011

Den här publikationen finns på svenska och engelska. This book looks a geographical areas in Europe that are or have been demilitarised or neutralised. The author begins by discussing the concepts of demilitarisation and neutralisation from the perspective of international law. Tis is followed by a survey of demilitarised and neutralised territories past and present, […]

Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa

Publikationer 012

I denna bok identifieras geografiska områden i Europa som genom ett folkrättsligt arrangemang är, eller har varit, demilitariserade och/eller neutraliserade. Begreppen demilitarisering och neutralisering analyseras. Därefter görs en genomgång av geografiska områden som har, eller har haft en demilitaiserad eller neutraliserad status. Studien behandlar europeiska förhållanden. Det tillgängliga källmaterialet består till stor del av fredsavtal. […]