Skolfred och andra förebyggande verksamheter i grundskola och på gymnasiala stadiet på Åland

Ålands fredsinstitut beviljades för 2012 projektmedel från Ålands landskapsregering (Paf-medel) för att titta närmare på hur det preventiva arbetet i skolorna är uppbyggt idag, vilka olika tematiska områden som täcks, vilka aktörer och metoder som finns och hur dessa aktörer och metoder samordnas. Fredsinstitutet gav uppdraget åt Petra Berg, som är psykoterapeut på högre specialnivå […]