The Åland Example Applied – a Case Study of the Autonomous Region of Muslim Mindanao

Ålandsexemplet och dess tre komponenter – självstyrelse, minoritetsskydd samt demilitarisering och neutralisering – har länge framförts som inspirationskälla för konfliktlösning både i teorin och praktiken. I ett bidrag till denna forskning jämför statsvetaren Gustav Blomberg Ålandsexemplets så kallade funktionalitetsfaktorer med implementeringen av den semifunktionella självstyrelse som finns i muslimska Mindanao (Autonomous Region of Muslim Mindanao, […]