Case Study on the Project ”Fair Sex”

Justina Donielaites arbetspapper är en fallstudie som beskriver projektet ”Fair Sex”, som genomfördes i högstadieskolor på Åland från och med hösten 2011. Projektet syftar till att förebygga könsrelaterat och sexuellt våld, främja positiva sexuella erfarenheten och avancera jämställdhet. För mer information på svenska, se slutrapporten från projektet Fair Sex skriven av Cecilia Brenner och Liselott […]