Översikt av lagstiftning och policy gällande integrationen av inflyttade i Finland och på Åland

Sedan 1999 har Europeiska unionens behörighet i migrationsfrågor successivt ökat och fler direktiv och förordningar rörande migration och integration har antagits under senare år. Det har därför varit angeläget för Ålands fredsinstitut att kartlägga hur ett självstyrt område som Åland hanterar frågor om integration av invandrare. Petra Granholm kartlägger och diskuterar det rättsliga ramverket och […]

Samernas rätt till deltagande i miljöfrågor

Hur har ursprungsfolkens rättigheter till deltagande i miljöfrågor genomförts med avseende på de nordiska samerna? Om ursprungsfolk, inklusive samerna, har en rättighet till deltagande, hur tar den sig i så fall uttryck? Vilka former för deltagande finns det, och vilka är de kritiska aspekterna? I rapporten söks svaren genom att att först sammanfatta folkrätten på […]