”Det internationella kortet” – altruism och egennytta som skäl till att föra fram Ålandsexemplet

Ålandsexemplet är ett intressant fall av ett litet autonomt område som ger sig ut på det internationella fältet för att påverka och förändra världen. Rapporten belyser de politiska drivkrafterna bakom Ålandsexemplet och ger ökad förståelse för motiven bakom dessa strävanden. Genom att se Åland som en normentreprenör som framför idékomplexet Ålandsexemplet kan man sammanfatta hur […]