Ett fredsinstitut på Åland – Processer, motiv och argument 1981 -1992

Med anledning av Ålands fredsinstituts tjugoårsjubileum publicerades en rapport med fokus på det arbete som gjordes på Åland under 1980-talet, och som ledde fram till grundandet av institutet. Processen som ledde fram till ett fredsinstitut präglas av olika visioner om civilsamhällets roll, olika syn på vad fred är och kan vara, och på förhållandet mellan […]