The Future of Ảland Islands’ Identity

The aim of this contribution is to zoom in on the identity of the Ảland Islands. It is to argue that it is bound to change, not just because of altered external conditions, but above all due to a profound change in the way identities felt to be secure are constructed in the first place. […]

Peace Work for the Next Millenium

Millenn

Innehåll Hur kampanjen för ett förbud mot landminor förändrade världen En fredsidentitet och demokratipraktik Fredsarbete och rörelser vid sekelskiftet Från fredsrörelser till kosmopolitiska nätverk Mot postmoderna fredsrörelser

Confidence-Building and Arms Control: Challenges Around the Baltic Rim

E9ywooje

Det finns inte längre några kanoniska hot runtom Östersjön. Den tidigare, splittrande ordningen har avslutats men det finns fortfarande ett antal problem kvar, såväl med avseende på traditionell säkerhetspolitik som också hot som uppstår ur det osäkra och oförutsedda. Boken fokuserar på möjligheterna till vapenkontroll och säkerhetsnätverkande. Några av bidragen fokuserar på aktörer, andra fokuserar […]

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Självstyrelser

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

Gibraltar, Jerusalem, Kaliningrad: Peripherality, Marginality, Hybridity

Rapporten handlar om strategier, uppfattningar om och självuppfattningar inom tre olika regioner som alla samtidigt befinner sig i centrum och i periferin: Gibraltar, Jerusalem and Kaliningrad. Genom att välja en hybrid i fråga om tillvägagångssätt indikeras att ett utrymme för kompromiss öppnas och möjliggör dialog. Författarna erbjuder sålunda ett teoretiskt argument som baserar sig på […]