Mackinder, Westermarck and the Åland Question

In her Research Note, PHD-candidate Heidi Öst explores the possible relevance and role of two pioneers of the London School of Economics for the Åland Island question. What was the relevance of MacKinder and Westermarck, if any?

The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution

Alex Cover 72

The publication presents the conclusions from a research project that was conducted during 2010 and 2011. The original research project followed two strands; continuity and change as characteristics of the Åland Regime on the one hand, and the Åland Example as a tool in international conflict resolution on the other. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan […]

Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet och kontinuitet

Heidi Öst sammanfattar och vidareutvecklar i den här rapporten de viktigaste forskningsresultaten från den vetenskapliga publikationen ”The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution” (Ålands fredsinstitut, 2011). Syftet är att göra resultaten lättillgängliga för en bredare svenskspråkig publik, men också att lyfta fram några konkreta praktiska slutsatser av intresse för Åland.

Minorities and immigration − frameworks of exclusion and inclusion in Åland and South Tyrol compared

I rapport nummer 2/2014 i serien Rapport från Ålands fredsinstitut undersöks strukturer som inkluderar och exkluderar inflyttade i två självstyrande områdena som traditionellt bebos av nationella minoriteter, nämligen Sydtyrolen (Italien) och Åland (Finland). I studien undersöks två viktiga juridiska områden, nämligen sociala tjänster och rösträtt, samt de regionala regeringspartiernas retoriska ståndpunkter. Rapporten granskar och diskuterar […]