The War of the Monuments in Estonia: the Challenges of History and the Minority Population

Denna rapport rör både frågor om minoritetsskydd och etniska relationer i Estland och säkerhetsaspekter i Östersjöområdet till följd av incidenterna kring bronssoldaten i Tallinn. Vadim Poleshchuk ger här en rik, balanserad och klar analys av de motstridiga tolkningar som träder fram i Estland beträffande landets historia, i synnerhet gällande andra världskriget. Han visar hur motsättningarna […]