Conflict Regulation through Self-Rule Success Factors of Territorial Autonomy Systems

Vilka är de faktorer som avgör hur framgångsrik en territoriell självstyrelse blir? Denna fråga har länge sysselsatt forskningen inom Ålands fredsinstitut. Vi är därför glada över att kunna presentera det senaste omfattande bidraget till denna forskning, skrivet av doktorand Felix Schulte. Med Schultes egna ord: ”… territoriella autonomier har en särskilt hög potential inom hanteringen […]