Constitutions, Autonomies and the EU

I rapporten belyses två självstyrande regioner med lagstiftande makt och välutvecklade institutioner, Åland i Finland och Baskien i Spanien. EU har direkt och indirekt påverkan såväl på maktfödelningen mellan staterna och de självstyrande regionerna som också på de lagstiftande församlingarnas och regeringarnas roller.