Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007

Publikationer 013

Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska självstyrelsebygget. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresserade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har särskilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit imponerade av hembygdsrätten och sagt […]

The Right of Domicile on Åland- A report from the seminar ”The right of domicile, the right of trade, citizens´ rights — cornerstones of Åland´s autonomy”

Publikationer 005

Publikationen finns på engelska och svenska. The right of domicile is one of the cornerstones for the creation of a system of self-government in Åland. Internationally, Åland´s right of domicile is a unique legal institution. Surprisingly little has been written and documented about the establishment, application and development of the right of domicile on Åland. […]

EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland

På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett självstyrelseläckage, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” kartlägger, beskriver och analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit […]

Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip

Rapporten handlar om Europeiska gemenskapernas domstols praxis om Ålandsprotokollets och EG-rättens icke-diskrimineringsregler. Rapporten fokuserar främst på icke-diskriminering p.g.a. nationalitet, bosättningsort och språkkunskaper då dessa är de mest relevanta aspekterna för Åland och för många andra territoriella autonomier. Enligt analysen finns det flera olika frågeställningar som kan föranleda att domstolen drar slutsatsen att icke-diskrimineringsprincipens inte till […]