Strangers by Degrees: Attitudes toward Immigrants in the Åland Islands

Rapporten ”Strangers by degrees – Attitudes toward immigrants in the Åland islands” sammanfattar och bearbetar resultaten från en enkätundersökning som genomfördes bland 1.000 slumpvis utvalda personer på Åland 2008. Adresserna som beställdes från Magistraten på Åland täcker befolkningen på fasta Åland, i skärgården och i Mariehamn. Syftet med projektet har varit att undersöka ålänningars uppfattningar […]

Immigrant Integration on Åland – an exploratory study

Rapporten belyser integration av icke-nordiska inflyttade på Åland. En enkät har använts för att undersöka på vilka sätt den åländska integrationssituationen liknar och skiljer sig från Finland generellt. Enkäten täcker de flesta immigrantgrupperna i Mariehamn (förutom asiater och arbetslösa). Studien visar att immigranter möter liknande hinder, såsom avvisande vid första instansen och ”utbildningsinflation” i arbetsmarknadsintegrationen […]