The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution

Alex Cover 72

The publication presents the conclusions from a research project that was conducted during 2010 and 2011. The original research project followed two strands; continuity and change as characteristics of the Åland Regime on the one hand, and the Åland Example as a tool in international conflict resolution on the other. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan […]

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Självstyrelser

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

Regional voices in the European Union – regions with legislative power and multi-level governance. Perspectives for the Åland Islands

Debatten om termerna ”regional blindhet” och ”flernivåstyre” har varit utgångspunkten för Ålands fredsinstitut under arbetet med denna rapport. Även om dessa termer ofta uppfattas som varandras motsatser beskriver de tillsammans verkligheten för regioner i Europeiska unionen. Regional blindhet bemöts med krav på bearbetning av fördragen så att regionerna bättre inkluderas i den Europeiska unionens formella […]