острова мира

Fredensöarryska

This publication is available in Swedish, Finnish, English and Russian. It has also been translated into Azeri and Armenian. Сусанн Эрикссон Аланды – демилитаризованная и нейтральная территория Предпосылки Действие Конвенций Положения Конвенции 1921 года о демилитаризации и нейтралитете Договор 1940 года Освобождение от военной службы Изменившееся соседство Демилитаризация и ЕС Имеют ли Аланды право голоса? […]

Minorities and Women

Boken är ett resultat av Minoritetsdagarna på Åland i oktober 1997. Temat var minoriteter och kvinnor. Bidragen fokuserar på rättsliga, historiska och sociologiska frågor såväl som också praktiska livsstrategier för minoritetskvinnor.

Åland- fredens öar?

Innehåll Bomarsund och fredsavtalet i Paris. Fred som provokation Ålands demilitarisering-alive and kicking! A new European Environment for Peace and Security Från Sottunga till Zanzibar. En presentation av Ålands fredsinstitut

Islands of Peace. Åland’s autonomy, demilitarisation and neutralisation

Fredensöar Omslageng

Susanne Eriksson Åland – a Demilitarised and Neutralised Territory Background • The validity of the conventions • The provisions of the 1921 convention on demilitarisation and neutralisation • The 1940 treaty • Exemption from military service • A changing neighbourhood • Demilitarisation and the EU • Does Åland have a say? • New challenges • […]

The Right of Domicile on Åland- A report from the seminar ”The right of domicile, the right of trade, citizens´ rights — cornerstones of Åland´s autonomy”

Publikationer 005

Publikationen finns på engelska och svenska. The right of domicile is one of the cornerstones for the creation of a system of self-government in Åland. Internationally, Åland´s right of domicile is a unique legal institution. Surprisingly little has been written and documented about the establishment, application and development of the right of domicile on Åland. […]

Rauhan Saaret. Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puoleettomuus

Publikationer 009

Susanne Eriksson Ahvenanmaa – demilitarisoitu ja puolueeton alue Taustaa • Sopimusten voimassaolo • Vuoden 1921 demilitarisointi- ja puolueettomuussopimuksen sisältö • Vuoden 1940 sopimuksen sisältö • Vapautus asevelvollisuudesta • Itämeren alueen muutokset • Demilitarisointi ja EU • Onko Ahvenanmaalla sananvaltaa? • Uusia haasteita • Demilitarisointi, puolueettomuus ja NATO • Ahvenanmaan esimerkki Lars Ingmar Johansson Ahvenanmaan itsehallinto […]

Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering

Fredensöar Omslagsv

Susanne Eriksson Åland – demilitariserat och neutraliserat område Bakgrunden • Konventionernas giltighet • Innehållet i 1921 års demilitariserings- och neutraliseringskonvention • Innehållet i 1940 års fördrag • Befrielse från värnplikt • Förändringar i Östersjöområdet • Demilitariseringen och EU • Har Åland talan? • Nya utmaningar • Demilitariseringen,neutraliseringen och NATO • Ålandsexemplet Lars Ingmar Johansson Ålands […]