New Conflicts and their Peaceful Resolution – Post-Cold War Conflicts, Alternative Mean for theur Resoluton, and the Case of Nagorno-Karabakh

Ndds7kd2

Slutet på Kalla kriget avslutade fyra årtionden av militär konfrontation mellan Öst och Väst. Ändå har inte slutet på denna kamp inneburit ett slut för väpnad konflikt. Våldet har snarare omlokaliserats från mellanstatliga relationer till mellan-samhälleliga relationer. Vi rör oss bort från den Clausewitziska treenigheten med stat, armé och folk. Konflikt mellan nationer har bytts […]