Minorities and immigration − frameworks of exclusion and inclusion in Åland and South Tyrol compared

I rapport nummer 2/2014 i serien Rapport från Ålands fredsinstitut undersöks strukturer som inkluderar och exkluderar inflyttade i två självstyrande områdena som traditionellt bebos av nationella minoriteter, nämligen Sydtyrolen (Italien) och Åland (Finland). I studien undersöks två viktiga juridiska områden, nämligen sociala tjänster och rösträtt, samt de regionala regeringspartiernas retoriska ståndpunkter. Rapporten granskar och diskuterar […]