Volume 1 Issue 1

With this first issue of the Journal of Autonomy and Security Studies (JASS) we wish to introduce a journal which, as we see it, contributes to the shaping of an area that has up to now not been addressed by any other journal. JASS brings together and reflects three fields of study, which together make […]

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]