Utpost, mellanland, brygga

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]

Etuvartio Välimaa Silta

Publikationer 003

Ahvenanmaa on kuin etuvartio, välimaa ja samalla silta länsimaisen ja itämaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen sekä ihmisten ja heidän monikerroksisten identiteettiensä välillä. Ahvenanmaan sijanti keskellä Itämerta tuo samanaikaisesti sekä voiman että haavoittuvuuden aseman. Teoksessa tämän päivän taitelijat ja kirjottajat tulkitsevat ahvenanmaalaisen identiteetin ja yhteiskunnan kehitystä vuoden 1809 sodasta lähtien etuvartion, välimaan ja sillan käsitteiden kautta.