Confidence-Building and Arms Control: Challenges Around the Baltic Rim

E9ywooje

Det finns inte längre några kanoniska hot runtom Östersjön. Den tidigare, splittrande ordningen har avslutats men det finns fortfarande ett antal problem kvar, såväl med avseende på traditionell säkerhetspolitik som också hot som uppstår ur det osäkra och oförutsedda. Boken fokuserar på möjligheterna till vapenkontroll och säkerhetsnätverkande. Några av bidragen fokuserar på aktörer, andra fokuserar […]