Peace Work for the Next Millenium

Innehåll Hur kampanjen för ett förbud mot landminor förändrade världen En fredsidentitet och demokratipraktik Fredsarbete och rörelser vid sekelskiftet Från fredsrörelser till kosmopolitiska nätverk Mot postmoderna fredsrörelser

Demilitarised and Neutralised Territories in Europe

Den här publikationen finns på svenska och engelska. This book looks a geographical areas in Europe that are or have been demilitarised or neutralised. The author begins by discussing the concepts of demilitarisation and neutralisation from the perspective of international law. Tis is followed by a survey of demilitarised and neutralised territories past and present, […]

Human Rights of Minority Women- a Manual of International Law

Manualen ”Human Rights of Minority Women” (”Minoritetskvinnors mänskliga rättigheter” är en guide till frågor och rättigheter som berör kvinnor tillhörande minoriteter inom folkrätten. Den adresserar minoritetskvinnans roll som kulturbärare men även betydelsen av utbildning och bemäktigande för flickor och kvinnor som tillhör minoriteter. Boken ger exempel frpn olika länder och delar av världen, och erbjuder […]

New Conflicts and their Peaceful Resolution – Post-Cold War Conflicts, Alternative Mean for theur Resoluton, and the Case of Nagorno-Karabakh

Slutet på Kalla kriget avslutade fyra årtionden av militär konfrontation mellan Öst och Väst. Ändå har inte slutet på denna kamp inneburit ett slut för väpnad konflikt. Våldet har snarare omlokaliserats från mellanstatliga relationer till mellan-samhälleliga relationer. Vi rör oss bort från den Clausewitziska treenigheten med stat, armé och folk. Konflikt mellan nationer har bytts […]

Confidence-Building and Arms Control: Challenges Around the Baltic Rim

Det finns inte längre några kanoniska hot runtom Östersjön. Den tidigare, splittrande ordningen har avslutats men det finns fortfarande ett antal problem kvar, såväl med avseende på traditionell säkerhetspolitik som också hot som uppstår ur det osäkra och oförutsedda. Boken fokuserar på möjligheterna till vapenkontroll och säkerhetsnätverkande. Några av bidragen fokuserar på aktörer, andra fokuserar […]

International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Bidragen till denna bok bildare tillsammans en aktuell och nyanserad komparativ analys av vad som har hänt ’på marken’ i tio länder runt Östersjön sedan mitten av 1990-talet, då europeiska stater antog juridiskt bindande dokument rörande skyddet av minoritetsspråk och nationella minoriteter. Författarna- som representerar juridik, statskunskap, lingvistik, historia, sociologi och andra discipliner – poängterar […]

Islands of Peace. Åland’s autonomy, demilitarisation and neutralisation

Susanne Eriksson Åland – a Demilitarised and Neutralised Territory Background • The validity of the conventions • The provisions of the 1921 convention on demilitarisation and neutralisation • The 1940 treaty • Exemption from military service • A changing neighbourhood • Demilitarisation and the EU • Does Åland have a say? • New challenges • […]

The Right of Domicile on Åland- A report from the seminar ”The right of domicile, the right of trade, citizens´ rights — cornerstones of Åland´s autonomy”

Publikationen finns på engelska och svenska. The right of domicile is one of the cornerstones for the creation of a system of self-government in Åland. Internationally, Åland´s right of domicile is a unique legal institution. Surprisingly little has been written and documented about the establishment, application and development of the right of domicile on Åland. […]

Outpost Land in Between Bridge

The concepts of ”outpost, land in between and bridge” are the basis for this book that reflects on Ålandic society from new and innovative perspectives. From the vantage point of those three concepts the development of the Ålandic identity and society since 1809 is interpreted. The interpreters are artists, researchers and writers and the book […]

The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution

The publication presents the conclusions from a research project that was conducted during 2010 and 2011. The original research project followed two strands; continuity and change as characteristics of the Åland Regime on the one hand, and the Åland Example as a tool in international conflict resolution on the other. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan […]