The future of Iraqi Kurdistan: The ”Islamic State” as Catalyst for Independence?

Iraqi Kurdistan is the only Kurdish region with an autonomous status and comparatively extensive cultural rights and recognition. Silke Jungbluth has written a working paper that concerns the history of Iraqi Kurdistan up until the IS invasion and the changing realties this implies. The author describes the possibilities for a future Kurdish state, while also […]

Non-militarisation: Countries without Armies. Identification Criteria and First Findings

There are at least 26 countries around the world that have chosen to exist without an army. Christophe Barbey from the APRED Participative Institute for the Progress of Peace, offers a thorough mapping of these countries in the new working paper ”Non-militarisation: Countries without Armies. Identification Criteria and First Findings”. Starting from the legal and […]

Tjej – och killgruppsverksamhet på Åland – utmaningar och möjligheter

I denna utredning sammanfattas vilka aktörer på Åland som jobbar med tjej- och killgruppsverksamhet, i vilken omfattning samt på vilka sätt. Vidare ger rapporten analysera vilka delar av verksamheten som kunde förbättras och ger en fingervisning om vilka funktioner och strukturella förändringar som behövs för att långsiktigt trygga och utöka tjej- och killgruppsverksamheten på Åland.

Skolfred och andra förebyggande verksamheter i grundskola och på gymnasiala stadiet på Åland

Ålands fredsinstitut beviljades för 2012 projektmedel från Ålands landskapsregering (Paf-medel) för att titta närmare på hur det preventiva arbetet i skolorna är uppbyggt idag, vilka olika tematiska områden som täcks, vilka aktörer och metoder som finns och hur dessa aktörer och metoder samordnas. Fredsinstitutet gav uppdraget åt Petra Berg, som är psykoterapeut på högre specialnivå […]

Översikt av slutsatser från Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland ungdomar 2012

Liselott Lindén har sammanställt slutsatserna från utredningar, projekt och diskussioner från slutseminarier inom Ålands fredsinstituts preventiva arbete 2012. Hon diskuterar bland annat att det finns en efterfrågan på insatser för att motverka ohälsa och kränkningar bland ungdomar och också många aktörer som arbetar förebyggande bland unga på Åland, men då det saknas en övergripande strategi […]

Slutsatser från projektet Fair Sex

Slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men också vilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt våld, ansatsen är att vara framåtblickande. Förhoppningen från projektets sida är att andra projekt […]

Case Study on the Project ”Fair Sex”

Justina Donielaites arbetspapper är en fallstudie som beskriver projektet ”Fair Sex”, som genomfördes i högstadieskolor på Åland från och med hösten 2011. Projektet syftar till att förebygga könsrelaterat och sexuellt våld, främja positiva sexuella erfarenheten och avancera jämställdhet. För mer information på svenska, se slutrapporten från projektet Fair Sex skriven av Cecilia Brenner och Liselott […]