Kastelholmssamtalen 2016: En hållbar fred runt Östersjön – nya tider, nya frågor

Kastelholmspanel Ek, Åkermark, Halonen, Ojanen, Haavisto, Mahmoudi

Vilka är de största hoten mot vår säkerhet i Östersjöregionen just nu och hur kan vi hitta möjligheter att verka för en fredlig framtid? Det var huvudfrågorna under Kastelholmssamtalen 2016 som hölls den 30 mars under beskydd av president Tarja Halonen på Kastelholms slott på Åland, under rubriken ”En hållbar fred runt Östersjön – nya […]