150 år sedan freden i Paris 1856 efter Krimkriget.

Freden i Paris 1856 efter Krimkriget Den 30 mars 1856 undertecknade Storbritannien, Frankrike och Ryssland ett dokument i Paris om Ålands demilitarisering. 2006 firar vi således 150-årsjubileum av Ålands demilitarisering. Under året anordnas många intressanta och spännande händelser. Information kommer att länkas här: Demilitariserings-mess som gavs ut under tiden 1-30 mars 2006. Fred som kulturarv […]

The Peace in Paris 1856.

The Peace in Paris 1856 after the Crimean War – what's that got to do with us? Quite a lot indeed. Great Brittain, France and Russia signed on the 30th of March, 1856, a document confirming the demilitarisation of the Åland Islands. We have thus the 150th anniversary of the demilitarization of Åland in 2006. […]