Ungdomsaktiviteter

Varje år ordnas mängder av läger och andra aktiviteter inom ramen för bland annat EU:s ungdomsprogram Youth in Action. Fredsinstitutet kan sända grupper av ungdomar till sådana evenemang, eller ordna läger på Åland med utländska deltagare. Åldern på deltagarna i olika läger varierar från 13 till 25 år. Vi arrangerar och förmedlar även kurser för […]

EVS volontärer

548127_204890076311268_1390035447_n

 Ålands fredsinstitut förmedlar volontärplatser inom ramen för EU:s volontärprogram EVS (European Voluntary Service). Fredsinstitutet är både mottagande och sändande organisation. Volontärverksamheten finansieras med EU-medel som förvaltas av nationella organisationer. I Finland är det CIMO – Centret för internationellt utbyte – som behandlar ansökningarna. Från Åland ut i världen Ålands fredsinstitut sänder volontärer till organisationer som […]

Ungdomsarbete

BII_Bulgarian_dancing

Ålands fredsinstitut ingår i flera nätverk med koppling till EU:s ungdomsprogram. Inom ramen för dessa nätverk ges möjlighet att delta i samt arrangera olika ungdomsutbyten. För Ålands fredsinstituts del samordnas dessa med fredsinstitutets övriga utbildningsverksamhet.Syftet med ungdomsutbytena är dels att ge åländska ungdomar möjlighet att bekanta sig med människor från andra kulturer, dels att sprida […]

Öppna seminarier

Ålands fredsinstitut anordnar i egen regi eller i arbete med andra öppna seminarier, konferenser, föreläsningar och diskussioner om aktuella frågeställningar som är relevanta för fredsinstitutets arbete.

Skolfred

skolfred

Projektet Skolfred Skolfreden på Åland Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar Rädda Barnen, Ålands Fredsinstitut och skolbyrån vid landskapsregeringen för skolfred på Åland. Med skolfreden vill man betona vikten av att alla i skolvärlden tillsammans jobbar för ett medmänskligt skolklimat.Syftet med att gemensamt utlysa skolfred och anta en gemensam deklaration för läsåret är att betona att […]

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt Forskningsprojektet ”Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering” (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) är treårigt (2015-2017) och finansieras till största delen av Konestiftelsen.Projektets huvudfråga är följande: Hur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av de många, nya och olika […]

Forskningsprogram

Aktivitetsomrden_SV

Forskningsprogram för Ålands fredsinstitut 2010 – 2014 Godkänt av styrelsen den 16 januari 2010 Bakgrund och visionForskningens tre sakområdenForskningens resultatForskningsprogrammets inriktning de närmaste åren Ladda ner programmet som pdf-fil. Bakgrund och vision Ålands fredsinstitut är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. Stiftelsens ändamål är att främja och stödja såväl praktisk verksamhet som […]